O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
corporativelanding_test_coordinacion_Title

Multi-platforma

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Koliko je dobra vaša koordinacija? Test koordinacije

Inovativni onlajn neuropshiloški test. Ispituje moždane funkcije i pruža kompletan kognitivni pregled. Testira kognitivne procese i koordinaciju i otkriva da li postoji rizik od kognitivnog poremećaja* koji može da utiče na motornu funkciju*.

Za koga je?

Onlajn Kognitivni Test za Koordinaciju (CAB-CO)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovana procena za testiranje koordinacije

Kompjuterizovana procena za testiranje koordinacije

  • Procenjuje stanje kognitivnih veština koje su vezane za koordinaciju.
  • Za osobe od 7 godina i starije.
  • Test traje oko 20-30 minuta.
  • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Set Kognitivnih Procena za Koordinaciju (CAB-CO) CogniFit-a je vodeće sredstvo koje se sastoji od seta zadataka i vežbi koje imaju za cilj da brzo i precizno utvrde simptome, karakteristike i disfunkcije kognitivnih procesa vezanih za koordinaciju.

Ovaj inovativni onlajn test za koordinaciju je naučno sredstvo koje pruža kompletan kognitivni pregled i koji može da utvrdi korisnikove kognitivne prednosti i slabosti, kao i da proceni indeks rizika od kognitivnog poremećaja* koordinacije. Ovaj kognitivni test može lako koristiti bilo koji korisnik—bilo da je u pitanju stručnjak ili pojedinac.

Izveštaj o rezultatima je automatski dostupan nakon testa, koji obično traje 20-30 minuta.

Kako starimo, počinjemo da primećujemo da je naša koordinacija lošija; čak možemo i da primetimo da ne možemo lako da se krećemo kao nekada. Da biste minimizirali ove poteškoće, preporučujemo da uradite ovaj test i da budete aktivni i primenjujete odgovarajuću kognitivnu stimulaciju. Takođe, u nekim slučajevima umanjena pokretljivost se dovodi u vezu sa kognitivnim poremećajem* ili nekom ozbiljnom bolešću. Ovaj neuropsihološki test se preporučuje ljudima koji žele da ispitaju svoju motornu funkciju i koordinaicju, ili ako postoje simptomi koji ukazuju na pogoršanje koordinacije. Preporučujemo da koristite ovaj kognitivni test kao dodatno sredstvo uz stručnu dijagnozu, a ne kao zamenu za konsultaciju sa doktorom

Digitalizovani Protokol Testiranja Kognitivne Procene Koordinacije (CAB-CO)

Digitalizovani Protokol Testiranja Kognitivne Procene Koordinacije (CAB-CO)

Ovaj program za kognitivnu procenu koordinacije se sastoji od niza zadataka. Ovi zadaci su dizajnirani da brzo i precizno testiraju različite funkcije vezane za koordinaciju i motornu funkciju.

Korisnici koji obavljaju ovu procenu počinju tako što odgovaraju na upitnik koji procenjuje simptome i znakove poremećaja*. Zatim obavljaju niz vežbi i zadataka, koji su predstavljeni i u vidu jednostavnih kompjuterskih igrica.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Korisnicima će biti data pitanja; pitanja imaju za cilj otkrivanje kognitivnog stanja korisnika kao i njegovo mentalno, fizičko i društveno blagostanje.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Nakon upitnika, korisnik obavlja niz zadataka za testiranje osnovnih neuropsiholoških faktora koji su u naučnoj literaturi označeni kao poremećaji* koji se vezuju za koordinaciju, fokusirajući se na oblasti kao što su vizuelno motorna koordinacija, brzina obrade podataka, brzina reakcije i drugo. Zadaci i testovi su prilagođeni uzrastu korisnika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Nakon što korisnik završi sa testom, on dobija detaljni izveštaj koji sadrži sve rezultate, gde takođe mogu naći i indeks rizika od kognitivnog oštećenja koje se vezuje za motornu funkciju (nizak-, srednji-, ili visok). Takođe mogu naći i listu simptoma, znakova upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, kao i preporuke. Rezultati pružaju vrlo bitne podatke i pomažu u pronalaženju strategije za pomoć ili mogu uputiti korisnika na specijalistu koji bi im dalje mogao pomoći u obavljanju daljih analiza.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Koordinaciju (CAB-CO), koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika da li postoji rizik od oštećenja koordinacije putem psihometrijskih rezultata.

Svaki od neuropsiholoških zadataka koji se javlja u Kognitivnoj Proceni za Koordinaciju (CAB-CO) je stvoren u skladu sa naučnim metodama. To garantuje odgovarajuće psihometrijske karakteristike za uspešnu procenu kognitivnih funkcija i sveopšte mentalno stanje. Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Rađeno je ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko 0.9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1.0, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Ovaj Kognitivni Test za Koordinaciju (CAB-CO) je namenjen širokoj populaciji, kako deci od sedam godina, tako i odraslim i starijim osobama—bilo da oni imaju problem sa koordinacijom ili nemaju.

Bilo koji korisnik - stručnjak ili pojedinac - može lako da koristi ovaj kognitivni test. Da biste koristili ovaj program, nije potrebno da imate znanja u oblasti neuronauke ili da budete vešti za računarom. Ovaj test mogu da koriste:

Pojedinci

Saznajte u kakvom je stanju njihova koordinacija, njihove slabosti i prednosti

Putem Kognitivne Procene za Koordinaciju (CAB-PC) CogniFit-a svaki korisnik može brzo i lako da sazna kakve su njegove motorne funkcije, koordinacija, kao i da sazna u kakvom su stanju kognitivne sposobnosti vezane za koordinaciju. Putem ovog testa, koji je jednostavan za upotrebu, korisnici mogu utvrditi da li su njihovi simptomi ili kognitivna oštećenja znakovi upozorenja na teže poremećaje* ove kognitivne veštine.

Zdravstveni Stručnjaci

Precizno testira koordinaciju pacijenata i pruža detaljan izveštaj

Set za Kognitivnu Procenu za Koordinaciju (CAB-CO) CogniFit-a pomaže zdravstvenim stručnjacima da otkriju, dijagnostikuju i leče poremećaje* vezane za pogoršanje motorne funkcije i koordinacije. Prepoznavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju mogućeg oštećenja određenih kognitivnih sposobnosti, u donošenju dijagnoze i pružanju pomoći. Pomoću ovog moćnog softvera za upravljanje pacijentima, zdravstveni radnici mogu pratiti više promenljivih i sastaviti kompletne, personalizovane izveštaje.

Roditelji, Negovatelji i Ostali

Mogu da otkrijem da li postoji rizik od nekog poremećaja* koordinacije kod mojih voljenih

Set za Kognitivnu Procenu za Koordinaciju (CAB-CO) je naučno sredstvo sastavljeno od upitnika koji se lako popunjava, kao i jednostavnih testova i zadataka koji se mogu raditi onlajn. To omogućava bilo kom članu porodice da—bez prethodnog znanja iz ove oblasti ili poznavanja rada na računaru—testira njihovu koordinaciju. Kompletni rezultati omogućavaju korisnicima da analiziraju mentalne sposobnosti, vide kakvo je njihovo mentalno stanje i da utvrde da li postoje faktori rizika kod njih ili njihovih voljenih—uz preporuke za svakog korisnika ponaosob.

Istraživači

Ispituje kognitivne veštine učesnika naučnog istraživanja

Set za Kognitivnu Procenu za Koordinaciju (CAB-CO) CogniFit-a pruža istraživačima mogućnost da brzo i tačno testiraju veliki broj sposobnosti koje su povezane sa koordinacijom. Tehnologija koju koristi CogniFit analizira na hiljade varijabli tokom testiranja, a za rezultat dobijamo pouzdane podatke o kognitivnom stanju svakog učesnika.

Prednosti

Prednosti

Upotreba ovog programa—koji se zasniva na naučnoj metodi—za brzo i tačno testiranje koordinacije, otkrivanje simptoma vezanih za motorne funkcije i poremećaja* kogntiivnih procesa ima brojne prednosti:

VODEĆI INSTRUMENT

Set za Kognitivnu Procenu za Koordinaciju (CAB-CO) je profesionalno sredstvo stvoreno za stručnjake u oblasti neuropsihologije. Ovaj vodeći program koriste naučnici, škole, univerziteti, fondacije i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Svaki korisnik, bez obzira da li je stručnjak (lekar, psiholog, profesor) ili pojedinac, može obavljati ovaj test za neuropsihološku procenu bez obzira na to da li ima znanja iz oblasti neuronauke ili je vešt za računarom. Zbog interaktivnog formata, ovaj program je lako koristiti.

POTPUNO AUTOMATSKI

Zadaci kognitivnih procena CogniFit-a su u potpunosti automatizovani, što znači da ih korisnik može obavljati iz udobnosti sopstvenog doma, bez prisustva stručnjaka. Korisnici koji rade test na preporuku zdravstvenog stručnjaka, mogu brzo da završe test pre nego što napuste ordinaciju ili ga mogu uraditi na bilo kom mestu sa internet konekcijom—štedi vreme kako doktoru, tako i pacijentu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi zadaci su urađeni kao zabavne interaktivne igrice, koje je vrlo lako razumeti, što je vrlo bitno za decu.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Set za Kognitivnu Procenu za Koordinaciju (CAB-CO) nudi brze i tačne povratne informacije i pruža detaljnu analizu rezultata. Cilj je otkrivanje i razumevanje kliničkih simptoma, slabosti, prednosti i faktora rizika.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj moćni softver analizira više od hiljadu promenljivih i pruža preporuke u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje koordinacije?

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje koordinacije?

Zahvaljujući njegovim psihometrijskim karakteristikama i dizajnu koji je lak za upotrebu, Kognitivni Test za Koordinaciju (CAB-CO) CogniFit-a je vrlo koristan program za testiranje koordinacije korisnika, kao i za otkrivanje faktora rizika i simptoma kognitivnog poremećaja* koordinacije kod dece, adolescenata, odraslih i starijih osoba.

Ako ste zabrinuti da vi, ili neko koga poznajete, ima probleme sa koordinacijom*, ili jednostavno želite da saznate više o kognitivnom stanju, ovaj program je kao stvoren za vas. Praćenje kognitivnog stanja i blagostanja nam omogućava da uočimo poremećaje* ranije, i samim tim možemo da započnemo lečenje ranije.

Cognifit-ovi neuropsihološki testovi su korisni za:

V2_ASSESS_test_coordinacion_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_test_coordinacion_CASES_SINT_1
Poteškoće sa motornim veštinama
Da utvrdimo da li su promene u koordinaciji normalna pojava ili ukazuju na neki kognitivni poremećaj*
Kao dodatak i dopuna uz dijagnozu

Poteškoće sa motornim veštinama

Kada postoje znakovi ili simptomi poremećaja* motorne funkcije, važno je postaviti dijagnozu. Mnogo puta ove promene mogu biti normalna pojava u starosti, ali ponekad mogu predstavljati ozbiljan problem. Ovaj test je koristan u onim slučajevima kada primećujemo neku promenu u koordinaciji, na primer, loša koordinacija pokreta kada hodamo, ili kada koristimo neki alat.

Da utvrdimo da li su promene u koordinaciji normalna pojava ili ukazuju na neki kognitivni poremećaj*

Ovi testovi i mentalne procene nam pomažu da vidimo da li postoje problemi u ovoj kognitivnoj oblasti, kao i da utvrdimo da li je rezultat korisnika prosečan ili ne.

Kao dodatak i dopuna uz dijagnozu

Ovaj neuropsihološki test je namenjen ljudima koji su doživali neku povredu, kao i pacijentima koji mogu imati neki poremećaj*, koji može uzrokovati lošu koordinaciju.

V2_ASSESS_test_coordinacion_CASES_SINT_1_4

V2_ASSESS_test_coordinacion_CASES_SINT_1_4_A

V2_ASSESS_test_coordinacion_CASES_SINT_1_5

V2_ASSESS_test_coordinacion_CASES_SINT_1_5_A

V2_ASSESS_test_coordinacion_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_test_coordinacion_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Promene u koordinaciji mogu biti zabrinjavajuće. Potrebno je ispitati promene u ovoj kognitivnoj oblasti i pripaziti na simptome koji se mogu javiti kod pacijenta. Prvi deo Kognitivnog Testa za Koordinaciju (CAB-CO) CogniFit-a je upitnik o fizičkom, mentalnom i društvenom blagostanju korisnika.

Pitanja iz upitnika su slična onima iz klasičnih upitnika koje koriste stručnjaci; međutim, ovde su pitanja pojednostavljena, tako da ih bilo ko može lako razumeti.

Kriterijumi za dijagnozu za decu od 7 do 12 godina

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja može ispuniti nastavnik ili stručnjak koji obavlja procenu. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima dece i adolescenata.

Kriterijumi za dijagnozu za adolescente između 13 i 17 godina

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja može ispuniti nastavnik ili stručnjak koji obavlja procenu. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima dece i adolescenata.

Kriterijumi za dijagnozu za odrasle i starije

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja stručnjak može popuniti dok obavlja opštu kognitivnu procenu ili sam pacijent. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima odraslih i starijih osoba.

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Problemi sa motornom funkcijom se moraju detaljno ispitati; loša koordinacija ponekad može biti posledica neke ozbiljne bolesti. Ako znamo u kakvom su stanju kognitivne veštine vezane za koordinaciju, to nam pomaže da znamo koliko su ozbiljni simptomi koje osoba ima.

Kognitivni Test za Koordinaciju (CAB-CO) CogniFit-a se fokusira na ispitivanje sledećih veština vezanih za koordinaciju:

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Pažnja

Sposobnost da ignorišemo smetnje i fokusiramo se na bitne informacije.

Odličan

8.5% iznad proseka

Inhibicija

Inhibicija je sposobnost kontrolisanja impulsivnih i automatskih reakcija i reagovanja nakon što smo razmislili i posvetili pažnju problemu. Putem inhibicije, možemo da zaustavimo neke neprecizne pokrete i da ispravimo grešku.

731Vaš Rezultat

400Prosek

Koordinacija

Sposobnost da uspešno obavljamo precizne i željene pokrete.

Odličan

8.2% iznad proseka

Vizuelno Motorna Koordinacija

Vizuelno motorna koordinacija je sposobnost obavljanja aktivnosti tokom kojih istovremeno koristimo ruke i oči. Često se dešava da kad ostarimo se pogoršaju naša koordinacija i motorne veštine; međutim, ako se ovo desi ranije, potrebno je povesti računa. Preporučuje se održavanje aktivnog načina života, jer se tako može stimulisati ova veština—ona je nam je potrebna da bismo obavljali većinu svakodnevnih aktivnosti.

462Vaš Rezultat

400Prosek

Brzina Reakcije

Brzina reakcije i koordinacija. Brzina reakcije je sposobnost da primimo i obradimo neki stimulus, a zatim i odreagujemo, kao kada na primer odgovorimo brzo na postavljeno pitanje. Loša koordinacija može da utiče na brzinu reakcije, tako da je potrebno da radimo na poboljšanju ove kognitivne veštine.

559Vaš Rezultat

400Prosek

Rasuđivanje

Sposobnost da uspešno koristimo (organizujemo, povežemo, itd.) primljene informacije.

Odličan

7.6% iznad proseka

Brzina Obrade Podataka

Brzina obrade podataka i koordinacija. Brzina obrade podataka je sposobnost brze i automatske obrade informacija. Ukoliko postoje problemi ili poteškoće u kognitivnim procesima vezanim za motornu funkciju, može doći do toga da naš mozak sporije obrađuje informacije, čak mogu otežati i automatske procese prenosa informacija. Ako se takvi simptomi jave, potrebno je doneti dijagnozu i započeti lečenje što pre.

569Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Tapping Test

REST-HECOOR test brzine inspirisan je klasičnim testom tapkanja prstima iz NEPSI baterije za procenu (Korkman et al., 1998). Tester treba da klikne što više puta u roku od 10 sekundi i što je brže moguće mišem ili prstom ako koristi uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, na definisanom delu ekrana. Podaci se prikupljaju kao broj klikova tokom dodeljenog vremena, broj klikova unutar definisane oblasti i broj klikova van nje.

Test psihomotorne budnosti

REST-SPER test rezolucije inspirisan je klasičnim paradigmama zadatka „idi/ne idi“ (Gordon & Caramazza, 1982), testa kontinuiranog učinka (Conners, 1989; Epstein et al., 2001) i psihomotornog nadzora (Dinges & Povell, 1985). Osoba koja polaže test mora brzo kliknuti na krugove koji se pojavljuju na ekranu i zanemariti šestouglove, ako se pojave. U zadatku se nalazi 16 samo krugova i 8 krugova i šestougaonika. Za svaku stavku prikupljaju se podaci o vremenu odziva, tačnosti odgovora i udaljenosti od kursora do centra mete.

Test raspona cifara

VOM-ASM test sekvenciranja je zasnovan na klasičnom VAIS-III testu direktnih i indirektnih cifara (Vechsler, 1997). Osoba koja polaže test mora da zapamti i reprodukuje sve duže numeričke sekvence, koje se pojavljuju cifru po cifru na ekranu. Zadatak će početi nizom od dva broja.

Test koordinacije oko-ruka Fiksna putanja i predvidljivi pravac

UPDA-SHIF test sinhronizacije je zasnovan na Vienna Test Sistem (VST) (Vhiteside, 2002). U ovom zadatku od ispitanika se traži da pažljivo i tačno prati loptu koja se kreće duž putanje. Razdaljina u pikselima između centra lopte i kursora koji pomera korisnik će biti uzeta u obzir.

Stroop test

Test ekvivalencije INH-REST zasnovan je na klasičnom Stroop testu (Stroop, 1935). Od učesnika se traži da pritisne razmaknicu (kreni) samo ako su nazivi boja na ekranu odštampani odgovarajućom bojom i da se uzdrži od pritiskanja (no go) ako boja slova ne odgovara nazivu boje. štampana boja.

Test opsega vizuelne radne memorije

VISMEM-PLAN test koncentracije je koristio Corsi block-tapping test (Corsi, 1972; Kessels et al., 2000; Vechsler, 1945) kao referencu. U prvom delu zadatka, neki krugovi su osvetljeni, unutar fiksnog skupa krugova. Osoba koja polaže test mora da zapamti koji su krugovi osvetljeni, a zatim da pokuša da reprodukuje redosled u ispravnom redosledu. U drugom delu zadatka dodaje se kašnjenje od 4 sekunde između prvog i drugog ekrana, kako bi se povećalo vreme koje korisnik mora da zadrži informaciju.

Test imenovanja

VIPER-NAM test dekodiranja inspirisan je Bostonskim testom imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testom vokabulara (Vechsler, 1997). Osoba koja izvodi test mora kliknuti na prvo slovo naziva prikazanog predmeta, između četiri slova prikazana na ekranu. Na primer, u slučaju slike „jabuke“, ispitivač mora da klikne na slovo „M“, ali ne i na tri netačna odgovora (C, P, A) koja se takođe pojavljuju na ekranu.

Test multimodalnog leksičkog pamćenja

COM-NAM identifikacioni test je zasnovan na Bostonskom testu imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testu rečnika (Vechsler, 1997). Za svaki prikazani objekat, ispitivač mora da izabere između tri mogućnosti: 1) objekat je prvi put predstavljen u zadatku, 2) poslednji put kada se objekat pojavio pročitan je naglas ili 3) poslednji put kada se objekat pojavio. objekat je predstavljen kao slika.

Test podeljene pažnje

Test simultanosti DIAT-SHIF potiče od klasičnog Stroop testa (Stroop, 1935), Vienna Test Sistem (Vhiteside, 2002) i Testa varijabli pažnje (Greenberg et al., 1996). Ispitanik mora tačno da prati loptu koja se kreće i rotira u svim pravcima na ekranu dok istovremeno izvodi varijantu Stroop testa.

Mozak i Koordinacija

Mozak i Koordinacija

Koordinacija je ono što nam omogućava da pomeramo sve mišiće na jedan sinhronizovan način i tako obavimo željenu radnju. Iako motorne funkcije i kretanje aktiviraju veći broj moždanih područja, osnovna struktura zadužena za koordinaciju je mali mozak. Kako starimo možemo da primetimo da nismo u stanju da se krećemo brzo kao nekada. Negativni efekti nastali zbog loše koordinacije se mogu umanjiti ukoliko primenimo odgovarajući trening za stimulaciju.

1 Koordinacija

Koordinacija se oslanja na područja mozga vezana za motornu funkciju, kao što su to čeoni režanj i bazalne ganglije, kao i na strukture vezane za preciznost i usklađivanje pokreta, kao što je to mali mozak. Ako ove strukture pretrpe povredu mogu da uzrokuju nepokretnost nekih delova tela ili da prouzrokuju neusklađene pokrete.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008.Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.Shatil E, Korczyn AD, Peretz C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492, Lubrini, G., Periáñez, J.A., & Ríos-Lago, M. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. En Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (p.13). Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona: Editorial UOC.cuatro (4): T492. Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecto de la rehabilitación cognitiva en la marcha en personas mayores sedentarias - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLOS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu