O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
Kognitivna Procena za Ispitivanje Diskalkulije (CAB-DC)

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Kognitivna Procena za Ispitivanje Diskalkulije (CAB-DC)

Inovativna neuropsihološka procena diskalkulije koja pruža kompletan kognitivni pregled i ispituje indeks rizika od ovog poremećaja u učenju.

Za koga je?

Ovaj proizvod nije na prodaju. Ovaj proizvod se koristi u svrhe istraživanja. Za više informacija pogledajte CogniFit-ovu Platformu za Istraživače

Multi-platforma

Kognitivna Procena za Ispitivanje Diskalkulije (CAB-DC)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovani set za procenu i otkrivanje diskalkulije

Kompjuterizovani set za procenu i otkrivanje diskalkulije

 • Procenite indeks rizika od prisustva diskalkulije
 • Za decu stariju od 7 godina, tinejdžere i odrasle
 • Test traje oko 30-40 minuta
 • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Kognitivna Procena za Pacijente sa Diskalkulijom (CAB-DC) je profesionalni alat koji se sastoji od testova i zadataka dizajniranih da brzo utvrde i testiraju simptome, karakteristike i smetnje kod kognitivnih procesa pogođenih diskalkulijom.

Ovaj inovativni onlajn test za diskalkuliju je sredstvo koje pruža kompletan kognitivni pregled i koji može da utvrdi korisnikove kognitivne prednosti i slabosti, da proceni indeks rizika od prisustva diskalkulije i da uoči kognitivna područja na koje bolest utiče. Ovaj test je odličan za decu od 7 godina i stariju, tinejdžere i odrasle. Bilo koji korisnik, bilo da je stručnjak ili ne, može lako da koristi ovu neuropsihološku procenu.

Izveštaj iz ove procene je automatski dostupan za preuzimanje onog trenutka kada završite sa procenom, koja obično traje oko 30-40 minuta.

Diskalkulija je značajna i stalna poteškoća u učenju koja utiče na jezičke sposobnosti vezane za računanje. Istorija lečenja i testiranje različitih područja su još uvek najpouzdaniji načini za dijagnozu diskalkulije. Trebalo bi da znate da CogniFit ne može da postavi dijagnozu diskalkulije. Ovaj test za diskalkuliju bi trebalo da koristite kao dopunu uz konsultaciju sa doktorom, a ne kao zamenu za konsultaciju.

Digitalizovani protokol procene diskalkulije (CAB-DC)

Digitalizovani protokol procene diskalkulije (CAB-DC)

Kompletna kognitivna procena za utvrđivanje diskalkulije se sastoji od upitnika i seta neuropsiholoških testova. Procena traje oko 30-40 minuta.

Osoba koja radi test će odgovoriti na pitanja iz upitnika za procenu simptoma, a zatim će uraditi test koji je sačinjen od jednostavnih onlajn zadataka i vežbi.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Jednostavna pitanja će biti predstavljena na ekranu kako bi se otkrili osnovni kriterijumi za dijagnozu, znakovi i simptomi diskalkulije. Upitnik i pitanja su prilagođena uzrastu korisnika.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Nakon upitinika slede onlajn zadaci koji ispituju osnovne kognitivne faktore povezane sa ovim poremećajem u učenju i posebno su usmereni na izvršne funkcije. Koriste se testovi i merila koji su prilagođeni uzrastu svakog korisnika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Kada završite test za diskalkuliju, dobićete detaljan izveštaj, gde će biti prikazani indeks rizika od diskalkulije (nizak-umeren-visok), znakovi i simptomi upozorenja, kognitivni profil, rezultati analize, preporuke i smernice. Rezultati pružaju bitne podatke na osnovu kojih možete dalje tražiti pomoć.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Pacijente sa Diskalkulijom (CAB-DC), koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika o riziku od oboljevanja od diskalkulije uz vrlo zadovoljavajuće psihometrijske rezultate.

Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Rađeno je ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko 0.9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1.0, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Kognitivnu Procenu za Pacijente sa Diskalkulijom (CAB-DC) mogu da koriste deca od 7 godina i starija, kao i odrasli za koje postoji sumnja da pate od diskalkulije.

Bilo koji pojedinac ili stručnjak može lako da koristi ovu neuropsihološku procenu, bez prethodnog treninga ili znanja iz oblasti neuronauke ili tehnologije. Mogu ga koristiti:

Pojedinačni Korisnici

Razumevanje moždanih funkcija i kognitivnih prednosti i slabosti

Kognitivna Procena za Diskalkuliju omogućava svakom korisniku da na jedan zabavan i pouzdan način sazna kakvo je stanje njegovih kognitivnih veština povezanih sa ovim poremećajem. Pored toga, izveštaj pokazuje indeks rizika povezanih sa simptomima diskalkulije.

Zdravstveni Stručnjaci

Pouzdano testira pacijente i nudi detaljan izveštaj

Set neuropsiholoških procena za diskalkuliju CogniFit-a pomaže zdravstvenom stručnjaku da otkrije simptome, postavi dijagnozu i da isplanira odgovarajuće lečenje. Uočavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju ovog poremećaja učenja i stvaranju odgovarajućeg plana lečenja. Ovaj izvanredni softver Vam omogućava da ispitate različite varijable i pruža Vam kompletan i vrlo detaljan personalizovani izveštaj.

Škole i Prosvetni Radnici

Otkriva da li učenik pokazuje rizik od diskalkulije. Pomaže u uklanjanju poteškoća u učenju

Ovaj set neuropsiholoških testova omogućava nastavnicima i učiteljima da objektivno procene učenike i sastave izveštaj koji će im pokazati koje su kognitivne prednosti i poteškoće učenika. Ovaj test omogućava ispitivanje svakog učenika pojedinačno kako bi mu bila pružena neophodna pomoć.

Roditelji, Staratelji i Pojedinci

Proverite da li Vaši voljeni pokazuju simptome diskalkulije

Ovaj test za diskalkuliju je naučni alat koji se sastoji od jednostavnih zadataka i igrica lakih za upotrebu. To omogućava svima da bez ikakvog posebnog treninga ispitaju različite neuropsihološke faktore koji se javljaju kod diskalkulije. Ovaj sistem Vam omogućava da uvidite da li postoji rizik od ovog poremećaja i pruža posebne preporuke za svakog korisnika posebno.

Istraživači

Ispitivanje kognitivnih veština učesnika studije

Kognitivna Procena za Pacijente sa Diskalkulijom (CAB-DC) omogućava merenje kognitivnih veština povezanih sa ovim poremećajem kod učesnika istraživanja. Ova metodologija nam omogućava prikupljanje velike količine podataka na jedan precizan i udoban način.

Prednosti

Prednosti

Ova tehnologija se bazira na naučnim metodima za brzo i precizno otkrivanje prisustva simptoma, slabosti, karakteristika i smetnji u kognitivnim procesima pogođenim diskalkulijom i nudi brojne koristi:

VODEĆI INSTRUMENT

Kognitivna Procena za Pacijente sa Diskalkulijom (CAB-DC) je profesionalni alat stvoren od strane stručnjaka za neuropsihologiju i poremećaje u učenju. Ovi kognitivni testovi su patentirani i ovo vodeće sredstvo koristi naučna zajednica, univerziteti, porodice, ustanove i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Bio koja osoba ili stručnjak (zdravstveni stručnjak, nastavnik, itd.) može da koristi ovaj set neuropsiholoških procena bez prethodnog znanja i treninga u oblasti neuronauke. Interaktivni format olakašava rukovanje podacima pacijenata i korisnika.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi zadaci su automatski, zabavni i interaktivni, što povećava korisnikovu motivaciju, dok on uči i uživa u igranju, naročito kod dece.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Kognitivna Procena za Pacijente sa Diskalkulijom (CAB-DC) pruža brz i detaljan izveštaj i kompletnu analizu rezultata. To nam omogućava da razumemo kliničke simptome, slabosti, prednosti i indeks rizika od diskalkulije.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj izvanredni softver omogućava analizu hiljada varijabli i nudi posebne preporuke za svaki podtip i potrebe svakog pojedinca.

Kada je potrebno uraditi ovaj test za diskalkuliju?

Kada je potrebno uraditi ovaj test za diskalkuliju?

Uz ovaj set za procenu moguće je pouzdano otkriti prisustvo simptoma diskalkulije i kognitivnog oštećenja kod dece od 7 godina i starije, i kod odraslih osoba..

Ako sumnjate da neko pati od diskalkulije preporučujemo da koristite ovaj test što je pre moguće. Rano otkrivanje ovog poremećaja umanjuje razvojne poteškoće i omogućava da se sa lečenjem i programom intervencije počne na vreme.

Ova procena omogućava i odraslima da uvide indeks rizika od diskalkulije. Mnoge odrasle osobe su živele sa diskalkulijom, a da nikada nisu bile svesne ovog poremećaja. Iako te osobe imaju prosečan ili čak i natprosečan IQ, one su važile za loše učenike. Bez ranog otkrivanja i suočavanja sa ovim poremećajem u učenju, odrasle osobe sa diskalkulijom mogu da imaju problem na poslu ili društvenom životu.

U nastavku možete videti neke od najučestalijih simptoma diskalkulije:

V2_ASSESS_Test_discalculia_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_Test_discalculia_CASES_SINT_1
Poteškoće sa matematičkim operacijama
Poteškoće u prepoznavanju matematičkih simobola
Problemi u pisanju matematičkih operacija
Teško razumevanje izgovorenih problema
Opšti simptomi

Poteškoće sa matematičkim operacijama

Ljudima sa diskalkulijom je teško da obrade i razumeju jezik matematike, što im otežava obavljanje matematičkih operacija, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje.

Poteškoće u prepoznavanju matematičkih simobola

Ljudi sa diskalkulijom mogu da mešaju simbole kao što su “+” ili “-“, što im može zadavati probleme kada je potrebno da obavljaju računske operacije sa tim znakovima.

Problemi u pisanju matematičkih operacija

Često se javlja i problem kada je potrebno da vertikalno predstave matematički zadatak ako je on ranije bio predstavljen horizontalno i obrnuto. Sa operacijama kao što su deljenje ili množenje, osobi sa diskalkulijom može biti teško da poređa brojeve i simbole na pravi način kako bi dobio tačan odgovor.

Teško razumevanje izgovorenih problema

Mogu da imaju poteškoće kada je potrebno da upamte date podatke iz nekog zadatka koji je pročitan naglas, zbog čega im može biti vrlo teško ili gotovo nemoguće da reše matematički zadatak. Takođe im može biti teško da odvoje bitne od nebitnih informacija.

Opšti simptomi

Pored očiglednih problema sa matematikom, osobe koje pate od diskalkulije takođe mogu da imaju problema sa orijentacijom, mogu lako da se izgube i može im biti teško da gledaju na sat i odrede vreme.

V2_ASSESS_Test_discalculia_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_Test_discalculia_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Diskalkuliju karakteriše niz kliničkih znakova i simptoma. Ovi pokazatelji nam mogu pomoći da shvatimo izglede i rizik od ovog poremećaja u učenju. Zato se prvi deo Kognitivne Procene za Pacijente sa Diskalkulijom (CAB-DC) sastoji od upitnika sa pitanjima koja su prilagođena osnovnim kriterijumima za dijagnozu, znakovima i simptomima diskalkulije prema različitim uzrastima

Pitanja iz ovog upitnika su slična pitanjima koje možete naći u priručnicima za dijagnozu, zdravstvenim upitnicima ili skalama za procenu. CogniFit je ova pitanja učinio jednostavnim tako da ih može razumeti svako.

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za decu od 7 do 18 godina

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje bi trebalo da popuni roditelj ili stručnjak zadužen za procenu. Upitnik obuhvata sledeće oblasti: Jezik matematike (razumevanje matematičkih simbola, njihovog značenja i smisla), Matematičko rasuđivanje (baratanje brojevima, rešavanje problema, logično razmišljanje, itd.), Društveni odnosi (zbog frustracije do koje mogu dovesti poteškoće sa matematikom), Učenje i razvoj (diskalkulija se vezuje za različite razvojne faktore).

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za odrasle

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje bi trebalo da popuni stručnjak zadužen za procenu ili osoba koja radi test. Upitnik obuhvata sledeće oblasti: Jezik matematike (razumevanje matematičkih simbola, njihovog značenja i smisla), Matematičko rasuđivanje (baratanje brojevima, rešavanje problema, logično razmišljanje), Uspeh u školi (zbog povezanosti diskalkulije i lošeg uspeha u školi), Posao i društvo (poteškoće u matematici u svakodnevnom životu).

Opis seta testova za procenu neuropsiholoških faktora koji se javljaju kod diskalkulije

Opis seta testova za procenu neuropsiholoških faktora koji se javljaju kod diskalkulije

Oštećenja nekih kognitivnih veština mogu da budu pokazatelj diskalkulije. Profil korisnikovih kognitivnih veština može da pokaže ozbiljnost poremećaja. Problemi sa računanjem, poteškoće u društvenim odnosima i loš školski uspeh mogu da budu uzrokovani oštećenjem kognitivnih veština. Ovo su kognitivne veštine i područja koja test za diskalkuliju (CAB-DC) ispituje:

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Pažnja

Sposobnost da ignorišemo smetnje i fokusiramo se na bitne informacije.

Odličan

8.4% iznad proseka

Fokusirana Pažnja

Fokusirana pažnja i diskalkulija. Fokusirana pažnja je sposobnost mozga da usmeri pažnju na ciljni stimulus, na koliko god vremena bude bilo potrebno. Koristimo fokusiranje pažnje na času ili kad radimo domaći. Kada nam nešto odvuče pažnju, može nam se desiti da propustimo bitne podatke i zbog toga nam može biti teško da rešimo matematički problem.

716Vaš Rezultat

400Prosek

Inhibicija

Inhibicija je sposobnost kontrolisanja automatskih reakcija i davanje pravog odgovora nakon pažljivog razmatranja situacije i rasuđivanja. Neka istraživanja pokazuju da je inhibicija kognitivna veština koja je najviše povezana sa matematikom; zato se loša inhibicija vezuje za diskalkuliju.

493Vaš Rezultat

400Prosek

Memorija

Sposobnost da upamtimo ili manipulišemo novim informacijama i da se prisetimo informacija iz prošlosti.

Odličan

8.5% iznad proseka

Fonološka Kratkoročna Memorija

Fonološka kratkoročna memorija je deo memorije koji je zadužen za pamćenje fonoloških informacija koje dobijamo od okruženja, na kratko vreme. Fonološka petlja i osnovni fonološki mehanizam (kognitivni mehanizam koji je blisko povezan sa fonološkom kratkoročnom memorijom) igraju važnu ulogu u matematičkim veštinama.

467Vaš Rezultat

400Prosek

Radna Memorija

Radna memorija i diskalkulija. Potrebno je znati da oštećenje radne memorije može da bude snažan pokazatelj diskalkulije. Radna memorija je zadržavanje i manipulisanje informacijama koje su nam potrebne za obavljanje složenih kognitivnih zadataka, kao što su matematičke operacije. Slaba radna memorija može da oteža rešavanje kako složenih, tako i jednostavnih matematičkih zadataka.

611Vaš Rezultat

400Prosek

Koordinacija

Sposobnost da uspešno obavljamo precizne i željene pokrete.

Odličan

7.7% iznad proseka

Brzina Reakcije

Brzina reakcije i diskalkulija. Brzina reakcije je sposobnost da primimo, obradimo i odgovorimo na stimulus, kao kada na primer brzo i uspešno rešimo jednačinu. Ljudi sa lošom brzinom reakcije često imaju problema sa rešavanjem matematičkih zadataka.

543Vaš Rezultat

400Prosek

Percepcija

Sposobnost da tumačimo stimuluse iz našeg okruženja.

Odličan

8.2% iznad proseka

Percepcija Okoline

Percepcija okoline je sposobnost koja nam omogućava da ostvarimo vezu sa okolinom i da se u nju uklopimo. Percepcija okoline je vrlo važna za učenje matematike, upotrebu i manipulaciju brojevima.

687Vaš Rezultat

400Prosek

Rasuđivanje

Sposobnost da uspešno koristimo (organizujemo, povežemo, itd.) primljene informacije.

Odličan

8.2% iznad proseka

Brzina Obrade Podataka

Brzina obrade podataka i diskalkulija. Brzina obrade podataka je sposobnost brze i automatske obrade informacija. Ljudima sa oštećenom brzinom obrade podataka je potrebno više vremena da razumeju i reše zadatak iz matematike. Spora auditivna i verbalna obrada podataka može da oteža prepoznavanje brojeva, slova, reči ili rečenica.

588Vaš Rezultat

400Prosek

Jezik

Sposobnost da razumemo i iznesemo verbalne informacije (pismeno, usmeno, itd.)

Odličan

7.8% iznad proseka

Imenovanje

Imenovanje i diskalkulija. Imenovanje je sposobnost da se setimo reči iz sopstvenog vokabulara kako bismo imenovali neki pojam. Bilo kakva promena u veštini imenovanja može da izazove poteškoće sa matematikom i jezikom matematike.

529Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Tapping Test

REST-HECOOR test brzine inspirisan je klasičnim testom tapkanja prstima iz NEPSI baterije za procenu (Korkman et al., 1998). Tester treba da klikne što više puta u roku od 10 sekundi i što je brže moguće mišem ili prstom ako koristi uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, na definisanom delu ekrana. Podaci se prikupljaju kao broj klikova tokom dodeljenog vremena, broj klikova unutar definisane oblasti i broj klikova van nje.

Test psihomotorne budnosti

REST-SPER test rezolucije inspirisan je klasičnim paradigmama zadatka „idi/ne idi“ (Gordon & Caramazza, 1982), testa kontinuiranog učinka (Conners, 1989; Epstein et al., 2001) i psihomotornog nadzora (Dinges & Povell, 1985). Osoba koja polaže test mora brzo kliknuti na krugove koji se pojavljuju na ekranu i zanemariti šestouglove, ako se pojave. U zadatku se nalazi 16 samo krugova i 8 krugova i šestougaonika. Za svaku stavku prikupljaju se podaci o vremenu odziva, tačnosti odgovora i udaljenosti od kursora do centra mete.

Test opsega vizuelne radne memorije

VISMEM-PLAN test koncentracije je koristio Corsi block-tapping test (Corsi, 1972; Kessels et al., 2000; Vechsler, 1945) kao referencu. U prvom delu zadatka, neki krugovi su osvetljeni, unutar fiksnog skupa krugova. Osoba koja polaže test mora da zapamti koji su krugovi osvetljeni, a zatim da pokuša da reprodukuje redosled u ispravnom redosledu. U drugom delu zadatka dodaje se kašnjenje od 4 sekunde između prvog i drugog ekrana, kako bi se povećalo vreme koje korisnik mora da zadrži informaciju.

Test imenovanja

VIPER-NAM test dekodiranja inspirisan je Bostonskim testom imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testom vokabulara (Vechsler, 1997). Osoba koja izvodi test mora kliknuti na prvo slovo naziva prikazanog predmeta, između četiri slova prikazana na ekranu. Na primer, u slučaju slike „jabuke“, ispitivač mora da klikne na slovo „M“, ali ne i na tri netačna odgovora (C, P, A) koja se takođe pojavljuju na ekranu.

Test multimodalnog leksičkog pamćenja

COM-NAM identifikacioni test je zasnovan na Bostonskom testu imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testu rečnika (Vechsler, 1997). Za svaki prikazani objekat, ispitivač mora da izabere između tri mogućnosti: 1) objekat je prvi put predstavljen u zadatku, 2) poslednji put kada se objekat pojavio pročitan je naglas ili 3) poslednji put kada se objekat pojavio. objekat je predstavljen kao slika.

Test raspona cifara

VOM-ASM test sekvenciranja je zasnovan na klasičnom VAIS-III testu direktnih i indirektnih cifara (Vechsler, 1997). Osoba koja polaže test mora da zapamti i reprodukuje sve duže numeričke sekvence, koje se pojavljuju cifru po cifru na ekranu. Zadatak će početi nizom od dva broja.

Stroop test

Test ekvivalencije INH-REST zasnovan je na klasičnom Stroop testu (Stroop, 1935). Od učesnika se traži da pritisne razmaknicu (kreni) samo ako su nazivi boja na ekranu odštampani odgovarajućom bojom i da se uzdrži od pritiskanja (no go) ako boja slova ne odgovara nazivu boje. štampana boja.

Test vizuelne memorije

VOM-REST test prepoznavanja zasnovan je na klasičnim testovima pretraživanja simbola (VAIS) (Vechsler, 1997), testu sortiranja kartica Viskonsin (VCST) (Heaton, 1981) i Ravenovom testu progresivnih matrica (Raven, 1936). U ovom zadatku, niz od tri objekta je predstavljen u centru ekrana. Osoba koja se ocenjuje mora zapamtiti ove stimuluse na prvom ekranu i prepoznati ih između četiri sekvence trija na drugom ekranu. Broj tačnih odgovora se uzima u obzir da bi se izračunao procenat tačnosti.

Diskalkulija i Mozak

Diskalkulija i Mozak

Diskalkulija otežava razumevanje i obavljanje matematičkih operacija. Studije su pokazale da postoji veza između diskalkulije i određenih moždanih područja. Neka od moždanih područja na koja diskalkulija najviše utiče su:

1 Intraparijetalni sulkus

Najnovije studije pokazuju da je intraparijetalni sulkus, naročito u desnoj hemisferi, jedna od moždanih struktura koja pokazuje anomalije kod ljudi sa diskalkulijom. Intraparijetalni sulkus je vrlo važan za pravilnu obradu numeričkih informacija.

2 Čeoni režanj

Čeoni režanj, naročito dorzolateralni prefrontalni korteks, je blisko povezan sa izvršnim funkcijama, kao što su planiranje ili radna memorija, koje su neophodne za obavljanje računica i rešavanje matematičkih problema. Diskalkulija može takođe da utiče na kognitivne sposobnosti koje se vezuju za ovo moždano područje.

3 Temeni Režanj

Desni temeni režanj koji tumači informacije iz okoline, dok levi temeni režanj učestvuje u razumevanju brojeva, rukovanju različitim predmetima i pisanju.

4 Levi Angularni Girus

Zadužen za upotrebu brojeva usmeno.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

 • Von Aster, M. G., & Shalev, R. S. (2007). Number development and developmental dyscalculia. Developmental Medicine & Child Neurology, 49(11), 868-873.
 • Myers, T., Carey, E., & Szűcs, D. (2017). Cognitive and Neural Correlates of Mathematical Giftedness in Adults and Children: A Review. Frontiers in Psychology, 8, 1-17.
 • Kaufmann, L., & Aster, M. von. (2012). The Diagnosis and Management of Dyscalculia. Deutsches Aerzteblatt Online, 767-778.
 • Wang, L.-C., Tasi, H.-J., & Yang, H.-M. (2012). Cognitive inhibition in students with and without dyslexia and dyscalculia. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1453-1461.
 • Ashkenazi, S., Rubinsten, O., & Henik, A. (2009). Attention, automaticity, and developmental dyscalculia. Neuropsychology, 23(4), 535-540.
 • Zhang, H., & Wu, H. (2011). Inhibitory ability of children with developmental dyscalculia. Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences], 31(1), 131-136.
 • Ardila, A., & Rosselli, M. (2019). Cognitive Rehabilitation of Acquired Calculation Disturbances. Behavioural Neurology, 2019, 1-6.
 • Peters, L., Bulthé, J., Daniels, N., Op de Beeck, H., & De Smedt, B. (2018). Dyscalculia and dyslexia: Different behavioral, yet similar brain activity profiles during arithmetic. NeuroImage: Clinical, 18, 663-674.
 • Cheng, D., Xiao, Q., Chen, Q., Cui, J., & Zhou, X. (2018). Dyslexia and dyscalculia are characterized by common visual perception deficits. Developmental Neuropsychology, 43(6), 497-507.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu