O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje preduzećem. Ovaj nalog je dizajniran da omogući vašim zaposlenima pristup CogniFit evaluacijama i obuci.

Napravićete nalog programera. Ovaj nalog je dizajniran da integriše CogniFit proizvode u vašu kompaniju.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
corporativelanding_test_percepcion_Title

Multi-platforma

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Koliko je dobra vaša percepcija? Test percepcije

Inovativni onlajn neuropshiloški test. Ispituje moždane funkcije i pruža kompletan kognitivni pregled. Testira kognitivne procese i percepciju i otkriva kognitivne prednosti i slabosti vezane za ovo kognitivno područje*.

Za koga je?

Onlajn Kognitivni Test za Percepciju (CAB-PC)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovana procena za testiranje percepcije

Kompjuterizovana procena za testiranje percepcije

  • Procenjuje stanje kognitivnih veština koje su vezane za percepciju.
  • Za osobe od 7 godina i starije.
  • Test traje oko 20-30 minuta.
  • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Set Kognitivnih Procena za Percepciju (CAB-PC) CogniFit-a je vodeće sredstvo koje se sastoji od seta zadataka i vežbi koje imaju za cilj da brzo i precizno utvrde simptome, karakteristike i disfunkcije kognitivnih procesa vezanih za percepciju.

Ovaj test pruža kompletan kognitivni pregled, koji može da utvrdi korisnikove kognitivne prednosti i slabosti u vezi sa percepcijom.

Kada završi sa testom, korisnik može da preuzme izveštaj o rezultatima u PDF formatu, gde će rezultati biti detaljno prikazani. Ovaj onlajn test traje 20-30 minuta.

Percepcija je kognitivni proces koji nam omogućava da razumemo svoje okruženje na osnovu stimulusa koje primamo putem čula. CogniFit-ov test je namenjen osobama koje žele da znaju kakvi su njihovi kognitivni kapaciteti vezani za percepciju. Bilo ko, pojedinac ili stručnjak, može lako da koristi ovaj neuropsihološki test. Preporučujemo da koristite ovaj kognitivni test kao dodatno sredstvo uz stručnu dijagnozu, a ne kao zamenu za konsultaciju sa doktorom

Digitalizovani protokol testiranja percepcije (CAB-PC)

Digitalizovani protokol testiranja percepcije (CAB-PC)

Rezultati prikupljeni tokom procene pružaju informacije o kognitivnom stanju veština vezanih za percepciju.

Test se sastoji iz dva dela, od početnog testa koji procenjuje korisnikovo psihičko, emocionalno i društveno blagostanje, a zatim slede vežbe i zadaci koji su predstavljeni i u vidu jednostavnih kompjuterskih igrica.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Korisnicima će biti data pitanja; pitanja imaju za cilj otkrivanje kognitivnog stanja korisnika kao i njegovo mentalno, fizičko i društveno blagostanje.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Ovaj test ispituje različite kognitivne veštine i koristi različite testove koji su prilagođeni uzrastu korisnika. Ovaj test precizno ispituje oblast percepcije.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Nakon što korisnik završi sa testom, on dobija detaljni izveštaj koji sadrži sve rezultate, gde može da vidi u kakvom su stanju kognitivne veštine vezane za percepciju. Takođe mogu naći i listu simptoma, znakova upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, kao i preporuke. Rezultati pružaju vrlo bitne podatke i pomažu u pronalaženju strategije za pomoć ili mogu uputiti korisnika na specijalistu koji bi im dalje mogao pomoći u obavljanju daljih analiza.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Percepciju (CAB-PC), koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika o prisustvu faktora rizika vezano za percepciju.

Svaki od neuropsiholoških zadataka koji se javlja u Kognitivnoj Proceni za Percepciju (CAB-PC) je stvoren u skladu sa naučnim metodama. To garantuje odgovarajuće psihometrijske karakteristike za uspešnu procenu kognitivnih funkcija i sveopšte mentalno stanje. Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Rađeno je ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko 0.9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Ovaj Kognitivni Test za Percepciju (CAB-PC) je namenjen širokoj populaciji, kako deci od sedam godina, tako i odraslim i starijim osobama—bilo da oni imaju problem sa percepcijom ili nemaju.

Bilo koji korisnik—stručnjak ili pojedinac—može lako da koristi ovaj kognitivni test. Da biste koristili ovaj program, nije potrebno da imate znanja u oblasti neuronauke ili da budete vešti za računarom. Ovaj test mogu da koriste:

Pojedinci

Saznajte više o stanju njihovih kognitivnih veština vezanih za percepciju:

Putem Seta za Kognitivnu Procenu za Percepciju (CAB-PC) CogniFit-a svaki korisnik može brzo i lako da sazna kakve su njegove kognitivne sposobnosti vezane za percepciju. Ovaj test je koristan za one koji su, na primer, primetili promene u percepciji, koji su doživeli probleme sa vidom i sluhom i percepcijom—ili jednostavno žele da saznaju više o svom kognitivnom stanju.

Zdravstveni Stručnjaci

Precizno testira kognitivne veštine percepcije pacijenata i pruža detaljan izveštaj

Vrlo je koristan za zdravstvene stručnjake koji su u potrazi za programom koji im može pomoći da otkriju, dijagnostikuju i leče poremećaje* vezane za percepciju. Prepoznavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju mogućeg poremećaja* . Pomoću ovog moćnog softvera za upravljanje pacijentima, zdravstveni radnici mogu pratiti više promenljivih i sastaviti kompletne, personalizovane izveštaje.

Roditelji, Negovatelji i Ostali

Mogu da oktrijem kako su razvijene kognitivne veštine vezane za percepciju kod mojih voljenih

Ovaj test omogućava bilo kom članu porodice da, bez prethodnog znanja, testira kognitivne sposobnosti percepcije. Kompletni rezultati omogućavaju korisnicima da analiziraju mentalne sposobnosti i vide kakvo je njihovo mentalno stanje.

Istraživači

Ispituje kognitivne veštine učesnika naučnog istraživanja

Tehnologija koju koristi CogniFit analizira na hiljade varijabli tokom testiranja, a za rezultat dobijamo pouzdane podatke o kognitivnom stanju svakog učesnika. Set za Kognitivnu Procenu za Percepciju (CAB-PC) pruža mogućnost brzog i preciznog testiranja velikog broja sposobnosti koje su povezane sa percepcijom.

Prednosti

Prednosti

Upotreba ovog programa—koji se zasniva na naučnoj metodi—za brzo i tačno testiranje percepcije, otkrivanje simptoma vezanih za percepciju i poremećaja* kognitivnih procesa, ima brojne prednosti:

VODEĆI INSTRUMENT

Kognitivni Test za Percepciju (CAB-PC) je profesionalno sredstvo stvoreno za stručnjake u oblasti neuropsihologije. Ovaj vodeći program koriste naučnici, škole, univerziteti, fondacije i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Svaki korisnik, bez obzira da li je stručnjak (lekar, psiholog, profesor itd.) ili pojedinac, može obavljati ovaj test za neuropsihološku procenu bez obzira na to da li ima znanja iz oblasti neuronauke ili je vešt za računarom. Zbog interaktivnog formata, ovaj program je lako koristiti.

POTPUNO AUTOMATSKI

Zadaci kognitivnih procena CogniFit-a su u potpunosti automatizovani, što znači da ih korisnik može obavljati iz udobnosti sopstvenog doma, bez prisustva stručnjaka. Korisnici koji rade test na preporuku zdravstvenog stručnjaka, mogu brzo da završe test pre nego što napuste ordinaciju ili ga mogu uraditi na bilo kom mestu sa internet konekcijom—štedi vreme kako doktoru, tako i pacijentu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi zadaci su urađeni kao zabavne interaktivne igrice, koje je vrlo lako razumeti, što je vrlo bitno za decu.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Kognitivni Test za Percepciju (CAB-PC) nudi brze i tačne povratne informacije i pruža detaljnu analizu rezultata. Cilj je otkrivanje i razumevanje simptoma, slabosti, prednosti i faktora rizika.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj moćni softver analizira više od hiljadu promenljivih i pruža preporuke u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje percepcije?

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje percepcije?

Zahvaljujući njegovim psihometrijskim karakteristikama i dizajnu koji je lak za upotrebu, Kognitivni Test za Percepciju (CAB-PC) CogniFit-a je vrlo koristan program za testiranje percepcije korisnika, kao i za otkrivanje faktora rizika i simptoma kognitivnog poremećaja* percepcije kod dece, adolescenata, odraslih i starijih osoba.

Ako ste zabrinuti da vi, ili neko koga poznajete, ima probleme sa percepcijom* ili jednostavno želite da saznate više o kognitivnom stanju, ovaj program je kao stvoren za vas. Praćenje kognitivnog stanja i blagostanja nam omogućava da uočimo poremećaje* ranije, i samim tim možemo da započnemo lečenje ranije.

Cognifit-ovi neuropsihološki testovi su korisni za:

V2_ASSESS_test_percepcion_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_test_percepcion_CASES_SINT_1
Otkrivanje mogućih oštećenja koja se mogu javiti kao posledica starenja i problema sa percepcijom
Identifikovanje kognitivnih prednosti i slabosti percepcije
Da utvrdimo da li su promene u percepciji normalne pojave ili ukazuju na neki neurodegenerativni poremećaj*

Otkrivanje mogućih oštećenja koja se mogu javiti kao posledica starenja i problema sa percepcijom

Da saznamo više o stanju percepije i proverimo da li postoji neko oštećenje koje je posledica starenja

Identifikovanje kognitivnih prednosti i slabosti percepcije

Da razumemo oblast percepcije i da saznamo više o prednostima i slabostima korisnika, sa ciljem da se stvori plan ili preporuke za poboljšanje ovog kognitivnog područja.

Da utvrdimo da li su promene u percepciji normalne pojave ili ukazuju na neki neurodegenerativni poremećaj*

Ovi testovi nam pomažu da razumemo da li su simptomi koje korisnik ima normalni za njegove godine, ili mogu da ukazuju na rizik od nekog poremećaja* ili na oštećenje percepcije, na primer.

V2_ASSESS_test_percepcion_CASES_SINT_1_4

V2_ASSESS_test_percepcion_CASES_SINT_1_4_A

V2_ASSESS_test_percepcion_CASES_SINT_1_5

V2_ASSESS_test_percepcion_CASES_SINT_1_5_A

V2_ASSESS_test_percepcion_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_test_percepcion_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Ovaj test detaljno ispituje sveukupno zdravlje korisnika. Da bismo bili sigurni da je korisnik dobrog zdravlja, moramo da proverimo kakvo je njegovo fizičko, mentalno i psihičko blagostanje. Zato ovaj test započinjemo kratkim upitnikom koji se fokusira na ova tri područja.

Kriterijumi za dijagnozu za decu od 7 do 17 godina

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja može ispuniti nastavnik ili stručnjak koji obavlja procenu. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima dece i adolescenata.

Kriterijumi za dijagnozu za odrasle i starije

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja stručnjak može popuniti dok obavlja opštu kognitivnu procenu ili sam pacijent. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima odraslih i starijih osoba.

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Percepcija je kognitivni proces koji nam pomaže da ostvarimo interakciju sa okruženjem putem različitih čula—putem vida, sluha ili dodira. Tokom ovog procesa naš mozak spaja različite, primljene stimuluse dajući im smisao. Povezana moždana područja spajaju informacije primljene putem različitih čula, tako da na uspešan način možemo da ostvarimo interakciju sa stimulusima iz spoljašnjosti, bez obzira na to koje čulo je u pitanju.

Percepcija je vrlo važna i zato Kognitivni Test za Percepciju (CAB-PC) CogniFit-a se posebno fokusira na testiranje sledećih veština:

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Percepcija

Sposobnost da tumačimo stimuluse iz našeg okruženja.

Odličan

8.0% iznad proseka

Auditivna percepcija

Auditivna percepcija je sposobnost da primamo i tumačimo informacije koje dosežu do naših ušiju.

659Vaš Rezultat

400Prosek

Procenjivanje

Procenjivanje je veština koja nam omogućava da predvidimo, ili smislimo odgovor kada nemamo ponuđeno rešenje. Sposobnost procenjivanja nam pomaže da predvidimo situaciju unapred i da na dobar način odreagujemo na nju.

481Vaš Rezultat

400Prosek

Raspoznavanje

Sposobnost prisećanja informacija koje smo ranje upamtili i ona nam omogućava da se setimo ljudi, mesta i stvari. Greške koje se ne javljaju često, vremenom mogu postati uobičajene. Važno je odražavati ovu veštinu u savršenom stanju, jer je ona vrlo važna za uspostavljanje odgovarajuće interakcije sa okruženjem.

609Vaš Rezultat

400Prosek

Percepcija Okoline

Percepcija okoline je sposobnost osobe da bude svesna svog odnosa sa okruženjem. Ova veština nam pomaže da razumemo okruženje i da mu se prilagodimo.

475Vaš Rezultat

400Prosek

Vizuelna Percepcija

Vizuelna percepcija je sposobnost tumačenja informacija koje naše oči primaju iz okruženja. Ova sposobnost nam omogućava da tumačimo svetlost koja dolazi iz spoljašnjosti i omogućava da tumačimo boje, oblike i ostalo.

486Vaš Rezultat

400Prosek

Vizuelno Skeniranje

Vizuelno skeniranje je sposobnost da aktivno i uspešno pretražujemo okolinu. Ova veština je vrlo važna za naš svakodnevni život. Informacije koje primamo putem čula vida su suštinski bitne, jer je ono jedno od naših čula koje nam najviše pomaže u percepciji okruženja.

707Vaš Rezultat

400Prosek

Širina Vidnog Polja

Vidno polje je deo prostora u kom naš vidni sistem može da uoči prisustvo stimulusa. Oštećenje vidnog polja može uzrokovati probleme kada obavljamo aktivnosti poput vožnje ili fokusiranja na dva događaja istovremeno.

476Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Tapping Test

REST-HECOOR test brzine inspirisan je klasičnim testom tapkanja prstima iz NEPSI baterije za procenu (Korkman et al., 1998). Tester treba da klikne što više puta u roku od 10 sekundi i što je brže moguće mišem ili prstom ako koristi uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, na definisanom delu ekrana. Podaci se prikupljaju kao broj klikova tokom dodeljenog vremena, broj klikova unutar definisane oblasti i broj klikova van nje.

Test psihomotorne budnosti

REST-SPER test rezolucije inspirisan je klasičnim paradigmama zadatka „idi/ne idi“ (Gordon & Caramazza, 1982), testa kontinuiranog učinka (Conners, 1989; Epstein et al., 2001) i psihomotornog nadzora (Dinges & Povell, 1985). Osoba koja polaže test mora brzo kliknuti na krugove koji se pojavljuju na ekranu i zanemariti šestouglove, ako se pojave. U zadatku se nalazi 16 samo krugova i 8 krugova i šestougaonika. Za svaku stavku prikupljaju se podaci o vremenu odziva, tačnosti odgovora i udaljenosti od kursora do centra mete.

Test opsega vizuelne radne memorije

VISMEM-PLAN test koncentracije je koristio Corsi block-tapping test (Corsi, 1972; Kessels et al., 2000; Vechsler, 1945) kao referencu. U prvom delu zadatka, neki krugovi su osvetljeni, unutar fiksnog skupa krugova. Osoba koja polaže test mora da zapamti koji su krugovi osvetljeni, a zatim da pokuša da reprodukuje redosled u ispravnom redosledu. U drugom delu zadatka dodaje se kašnjenje od 4 sekunde između prvog i drugog ekrana, kako bi se povećalo vreme koje korisnik mora da zadrži informaciju.

Test imenovanja

VIPER-NAM test dekodiranja inspirisan je Bostonskim testom imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testom vokabulara (Vechsler, 1997). Osoba koja izvodi test mora kliknuti na prvo slovo naziva prikazanog predmeta, između četiri slova prikazana na ekranu. Na primer, u slučaju slike „jabuke“, ispitivač mora da klikne na slovo „M“, ali ne i na tri netačna odgovora (C, P, A) koja se takođe pojavljuju na ekranu.

Test multimodalnog leksičkog pamćenja

COM-NAM identifikacioni test je zasnovan na Bostonskom testu imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testu rečnika (Vechsler, 1997). Za svaki prikazani objekat, ispitivač mora da izabere između tri mogućnosti: 1) objekat je prvi put predstavljen u zadatku, 2) poslednji put kada se objekat pojavio pročitan je naglas ili 3) poslednji put kada se objekat pojavio. objekat je predstavljen kao slika.

Test leksičke memorije

REST-COM test upita je uzeo kao referencu klasični Bostonski test imenovanja (Kaplan et al., 1983), VAIS-III test rečnika (Vechsler, 1997), test varijabli pažnje (Greenberg et al., 1996) i Rei's auditivni test verbalnog učenja (Schmidt, 1994). Prikazuje se niz objekata. U novom skupu objekata, tester mora prepoznati samo objekte koji su prethodno bili prikazani. Ova nova serija može biti predstavljena kao slike ili kao izgovorene reči.

Test procene brzine

Test procene EST-I inspirisan je Biberovim testom kognitivne procene (Goldstein et al., 1996). U prvom delu ispitanik mora da odredi koja se od dve lopte brže kreće. U drugom delu se dodaje još jedna lopta. U trećem delu dodaje se četvrta lopta i mora biti naznačeno koja se lopta kreće duplo brže od crvene lopte. U četvrtom delu, dok posmatra četiri lopte koje se kreću na četiri različite putanje, ispitivač mora što je brže moguće da odredi koja će lopta prva stići do centra.

Test procene udaljenosti

Test procene EST-III zasniva se na Biberovom testu kognitivne procene (Goldstein et al., 1996). Prvi deo se sastoji od označavanja koji je od objekata na ekranu najudaljeniji od korisnika. Drugi deo se sastoji od označavanja koji je od objekata najudaljeniji od ružičaste kuglice, takođe smeštene na ekranu. Treći deo se sastoji od označavanja koja su dva objekta na istoj udaljenosti od ružičaste kuglice. Četvrti deo se sastoji od označavanja koji predmet nije na istoj udaljenosti od ružičaste lopte. Konačno, peti deo se sastoji od naznačavanja na kojoj od slika su objekti raspoređeni prostorno drugačije od modela.

Test korisnog vidnog polja

Ovaj test se bazira na testu vidnog polja - Useful Field of Vision (UFOV) testu, i drugim neuropsihološkim procenama koje mere širinu vidnog polja. Test meri količinu informacija koju osoba može da primi dok gleda napred. To omogućava precizno merenje širine vidnog polja.

Mozak i Percepcija

Mozak i Percepcija

Percepcija nam omogućava da razumemo svet oko nas, zbog čega je tako važan. Direktno utiče na naš opstanak. Loša percepcija se obično vezuje za probleme sa čulima, na primer, kada ne možemo da prepoznavamo mesta ili ljude.

1 Percepcija

Većina istraživanja je usmerena na vizuelnu percepciju i auditivnu percepciju. Vizuelna percepcija aktivira potiljačni,temeni i slepoočni režanj; takođe koristimo slepoočni režanj za auditivnu percepciju. Iako nije sproveden veliki broj istraživanja koja su usmerena na izučavanje drugih čula, kao što su dodir, miris ili ukus, na osnovu postojećih studija možemo da tvrdimo da je temeni režanj takođe odgovoran za informacije koje dobijamo putem čula dodira, dok se informacije koje dobijamo putem čula mirisa tumače u mirisnom bulbusu i piriformnom korteksu. Kada govorimo o informacijama koje primamo putem čula ukusa, područja koja se aktiviraju su temeni režanj, insula, orbitofrontalni korteks ili cingularni korteks.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008.Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.Shatil E, Korczyn AD, Peretz C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492, Lubrini, G., Periáñez, J.A., & Ríos-Lago, M. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. En Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (p.13). Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona: Editorial UOC.cuatro (4): T492. Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecto de la rehabilitación cognitiva en la marcha en personas mayores sedentarias - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLOS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu